Zorgcommunicatie

Uw kind wordt op De Trappenberg begeleid door het onderwijsteam en als uw kind in revalidatiebehandeling is, ook door het revalidatieteam. Zorgcommunicatie omvat de communicatie tussen: het kind, de ouders en het team de verschillende teamleden onderling. Zorgcommunicatie wordt ingezet met als doel de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te volgen en te stimuleren.


Contactdag en revalidatieplan-bespreking

De contactdag wordt door het revalidatiecentrum en de school georganiseerd voor leerlingen die revalidatiebehandeling krijgen bij het revalidatiecentrum. Er vinden gesprekken plaats ter voorbereiding op de onderwijs-/revalidatieplan- bespreking (ORP) met zowel de school leerkracht en onderwijsassistent, psycholoog/orthopedagoog)
als met medewerkers van het revalidatiecentrum. Voor een contactdag en het bijwonen van een planbespreking worden de ouders schriftelijk uitgenodigd. Als de leerling 12 jaar of ouder is, ontvangt hij/zij ook een uitnodiging.
Meer informatie over de samenwerking met het revalidatiecentrum vindt u hier.

ORP-bespreking

Eén maal per jaar vindt de planbespreking plaats. Het doel is het maken van een gezamenlijk plan, of het bestaande plan – indien nodig – bij te stellen.