Ons onderwijs

Waar op deze website gesproken wordt over ‘ouders’ wordt mede bedoeld ouder, verzorger(s), voogd(en) evenals eenoudergezinnen.

De Trappenberg biedt onderwijs binnen 7 profielen. Deze profielen leiden naar uitstroom van ervaringsgerichte dagbesteding tot havo/vwo. 
Er wordt gekeken naar alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de leerlingen, wat werkt bevorderend en wat werkt belemmerend? Op basis van het totaalplaatje wordt een aanbod op maat gecreëerd waarbij een leerling verschillende leerroutes volgt. 

Onze school streeft in een doorgaande leerlijn naar uitstroom in het jaar dat een leerling 12 (SO) of 18 (VSO, uitstroom dagbesteding) wordt. In sommige gevallen zal dit niet mogelijk zijn en wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de leerling langer, uiterlijk tot hun 20ste jaar, onderwijs te kunnen bieden.

Afdeling SO

Hier kun u een filmpje kijken met een impressie van de SO afdeling


Afdeling EMB

Hier kun u een filmpje kijken met een impressie van de EMB afdeling