Praktische informatie

 

Afwezig,  ziek en beter melden

Wanneer een leerling ziek of afwezig is, moet dit tijdig worden gemeld aan de school en de centrale planning van het revalidatiecentrum.

Afmelden bij school
Vanaf 08.00 uur is het secretariaat telefonisch of per mail bereikbaar voor afmeldingen. Dit kan ook via Parro bij het klassenteam. We vinden het wel belangrijk dat leerlingen voor aanvang van de schooldag worden afgemeld.

T : 035 - 6915237
E : secretariaat@de-trappenberg.nl

Bij calamiteiten kunt u de school bereiken via een noodnummer. Wanneer u de school belt 035-6915237 wordt via de voicemail het noodnummer bekend gemaakt.

Afmelden bij de Centrale Planning van het revalidatiecentrum
Ziekmelden tussen 08.00 en 08.30 uur. Beter melden tussen 08.00 en 10.30 uur en vrijdag tussen 13.00 en 14.30 uur.

T: 035 - 6881481
 

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag voor SO
8.45 - 14.15 uur

Maandag t/m vrijdag voor VSO EMB
8.30 - 14.15 uur
 

Vakantierooster 2024-2025

 

Herfstvakantie                           28 oktober t/m 1 november 2024
Kerstvakantie                             23 december t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie                      17 februari t/m 21 februari 2025
Goede vrijdag                            18 april 2025
2de paasdag                             21 april 2025
Meivakantie                               22 april t/m 2 mei 2025
(Bevrijdingsdag)                       5 mei 2025
Hemelvaartsdag                      29 mei en 30 mei 2025
Pinkstermaandag                     9 juni 2025
Zomervakantie                         14 juli t/m 22 augustus 2025
 

 

Vakantierooster en studiedagen 2023-2024


Herfstvakantie                              23 t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie                                25 december t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie                         19 februari t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag                               29 maart 2024
2e Paasdag                                    1 april 2024
Meivakantie                                   29 april t/m 8 mei 2024
Hemelvaartsdag en vrijdag         9 en 10 mei 2024
2e Pinksterdag                             20 mei 2024
Zomervakantie                             22 juli t/m 30 augustus 2024

Op onderstaande dagen is de school gesloten in verband met een studiedag voor het team of andere werkzaamheden.

Dinsdag 7 november 2023
Vrijdag 22 december 2023
Donderdag 25 januari 2024
Maandag 26 februari 2024
Woensdag 5 juni 2024
Vrijdag 19 juli 2024

Klik hier voor onze jaarkalender.

 

 

Aanvraag Bijzonder Verlof

Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u bij de schoolleiding een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit kan slechts één keer per schooljaar en voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als u voor meer dan 10 dagen vrij vraagt, moet de leerplichtambtenaar toestemming geven. Meer informatie vindt u op de website: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht
U moet de verlofaanvraag uiterlijk acht weken van tevoren schriftelijk indienen bij de schoolleiding. Het aanvraagformulier kunt u downloaden van de website van de school of opvragen bij het secretariaat. De schoolleiding geeft slechts toestemming voor extra verlof als hier een wettelijke grond voor is. 

Aanvraagformulier bijzonder verlof