Ouderraad (OR)


In de ouderraad hebben ouders van leerlingen zitting. Geprobeerd wordt dat alle afdelingen van de school in de ouderraad vertegenwoordigd zijn. Ook vertegenwoordigers van school wonen de vergaderingen van de ouderraad bij.
De ouderraad denkt en helpt mee bij activiteiten van en op de school, en is er om ouders eventueel van informatie te voorzien of te verwijzen met betrekking tot de school.

Contact met de ouderraad kan via e-mail: ouderraad@de-trappenberg.nl