Aanmelding en plaatsing


Sinds de invoering van passend onderwijs is voor alle leerlingen van De Trappenberg een toelaat baarheidsverklaring (tlv) noodzakelijk. Afhankelijk van het samenwerkingsverband, vraagt de school van herkomst deze tlv aan. De leerling wordt na aanmelding besproken door de Commissie van Begeleiding (CvB). In de CvB hebben zitting de orthopedagoog, schoolarts, en de directeur (voorzitter). De CvB beoordeelt of een leerling geplaatst kan worden. Na een positief advies wordt er een toelaatbaarheidsadvies (TLA) opgemaakt ter onderbouwing voor de TLV. Het TLA wordt opgestuurd naar de Toelaatbaarheidscommissie van het betreffende samenwerkingsverband.